• Home
  • Nasze usługi
  • Przeglądy techniczne

Przeglądy techniczne budynków

Wykonujemy przeglądy techniczne budynków – roczne i pięcioletnie. Nasi pracownicy zawsze są do Państwa dyspozycji.

W trakcie użytkowania obiektu zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane są Państwa zobligowani do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Przeglądy podstawowe wykonuje się nie rzadziej niż raz w roku, a przeglądy szczegółowe nie rzadziej niż raz na pięć lat.

W Appius Inżynieria Sp. z o.o. wykonamy przeglądy dla Państwa. Przeprowadzamy przeglądy roczne i pięcioletnie, wyręczając właściciela lub zarządcę budynku z tego obowiązku, który związany jest z wymaganiami prawnymi dotyczącymi utrzymywania i użytkowania nieruchomości.

Przeprowadzamy kompletne przeglądy, które włączają sprawdzenie stanu technicznego warstw przegród zewnętrznych, ścian zewnętrznych, balustrad, balkonów, urządzeń montowanych do ścian i dachów budynków, również elementów odwodnienia, pokryć dachowych, instalacji centralnego ogrzewania i CWU, instalacji stanu instalacji elektrycznej, piorunochronnej i innych elementów wymaganych przez przepisy prawne.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty przeglądów technicznych!

Bądźmy w kontakcie

Appius Inżynieria Sp. z o.o.

Telefon i email

Zapoznaj się