Zgłoszenie robót budowlanych

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia robót budowlanych mogą pobrać Państwo z naszej strony internetowej. Służymy zawsze fachową pomocą od strony formalnej.

Inwestor, który chce rozpocząć budowę lub też prowadzić roboty budowlane, na które zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę, ma obowiązek dokonania przed rozpoczęciem planowanych przez siebie robót budowlanych zgłoszenia budowy bądź robót budowlanych we odpowiednim dla siebie organie administracji architektoniczno-budowlanej. Do rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić w terminie 30 dni liczonych od dnia doręczenia zgłoszenia w sytuacji, gdy właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.

Zgłoszenie robót budowlanych regulowane jest przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo potrzebne druki do zgłoszenia robót budowlanych – zachęcamy do ich pobrania. W razie jakichkolwiek pytań czy problemów pozostajemy do Państwa dyspozycji. Nasi pracownicy pomogą w przeprowadzeniu wszystkich formalności związanych z inwestycją.

Bądźmy w kontakcie

Appius Inżynieria Sp. z o.o.

Telefon i email

Zapoznaj się