Pozwolenie na budowę

Dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę mogą znaleźć Państwo na naszej stronie internetowej. Nasi pracownicy służą także fachową pomocą od strony formalnej.

Pozwolenie na budowę jest wymaganym do rozpoczęcia prac budowlanych dokumentem urzędowym. Jest on wydawany w drodze decyzji administracyjnej i zezwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy czy też wykonywanie robót budowlanych. Częścią decyzji o pozwoleniu na budowę jest projekt budowlany.

Pozwolenie na budowę może być wydane wtedy, gdy:
  • dokonano złożenia wniosku w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, gdy jest ona wymagana na bazie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • pod rygorem odpowiedzialności karnej złożono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę regulowana jest przez art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) z późniejszymi zmianami.

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo podstawowe druki do uzyskania pozwolenia na budowę – zapraszamy do ich pobrania. W razie pytań czy problemów związanych z pozwoleniem na budowę zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasi pracownicy służą fachowym wsparciem w przeprowadzeniu wszystkich formalności.

Bądźmy w kontakcie

Appius Inżynieria Sp. z o.o.

Telefon i email

Zapoznaj się