Oddanie obiektu do użytkowania

Dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę mogą znaleźć Państwo na naszej stronie internetowej. Nasi pracownicy służą także fachową pomocą od strony formalnej.

Przepisy prawa budowlanego precyzyjnie wskazują, kiedy inwestor po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany do zwrócenia się do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie oddania obiektów do użytkowania.

Ustawa Prawo budowlane prezentuje dwa tryby oddawania budynków do użytkowania. W ramach pierwszego z nich inwestor może dokonać zawiadomienia właściwego organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego albo w wyznaczonych przypadkach może on złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu na podstawie art. 55 Prawa budowlanego.

Zachęcamy do pobrania dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej. Nasi pracownicy służą Państwu kompleksowym wsparciem w prowadzeniu formalności związanych z oddaniem obiektów do użytkowania.

Bądźmy w kontakcie

Appius Inżynieria Sp. z o.o.

Telefon i email

Zapoznaj się